loader

Definirea, elaborarea și implementarea proceselor, politicilor și procedurilor Structura organizationala: organigrama; clasificarea posturilor, fisa postului, criteriile de evaluare a performantelor Urmarirea si dezvoltarea culturii organizationale, comunicare, coaching

Atragerea candidatilor prin canale si metode diferite de promovare Recrutarea si selectia candidatilor in conformitate cu valorile companiei si mediul organizational Sprijinirea integrarii noilor angajati la nivelul companiei prin proiecte specifice de inductie

Scalarea posturilor, salariilor si stabilirea pachetelor de beneficii, documente evaluare, criterii, competente Plan de cariera, identificare leaderi si tehnici, succesori si persoane cheie, identificare niveluri de dezvoltare si nevoi de instruire Dezvoltarea echipei, integrarea, crearea de relatii de colaborare

Intocmire documente specifice de HR Raportare indicatori specifici HR; gestionare instrumente strategice, tactice si operative de management Raportare, administrare de personal si salarizare, medicina muncii, securitate si protectia muncii – parteneri externi