loader
  • Definirea, elaborarea și implementarea proceselor, politicilor și procedurilor
  • Structura organizationala: organigrama; clasificarea posturilor, fisa postului, criteriile de evaluare a performantelor
  • Urmarirea si dezvoltarea culturii organizationale, comunicare, coaching