loader

Proceduri, politici si procese interne (ex: proceduri, tipizate, mod de lucru) Structura organizationala: organigrama; clasificarea postului, fisa postului, obiectivele postului; modificarile organizationale Consolidarea culturii organizationale, imbunatatirea climatului de munca, comunicarea organizationala

Recrutarea si selectia candidatilor in conformitate cu valorile companiei si mediul organizational, angajatul potrivit in echipa potrivita; identificarea canalelor potrivite atragerii candidatilor, promovarea brandului de angajator Sprijinirea integrarii noilor angajati la nivelul companiei si echipelor prin monitorizarea acomodarii si evaluarii pe noul rol Dezvoltarea proiectelor specifice de inductie: stabilirea unui program de inductie in pasi […]

Corelatia intre Performanta, Talente, Dezvoltare, Recunoastere, Motivare si Retentie; Dezvoltarea, implementarea, intretinerea, optimizarea sistemului de management al performantei; scalarea posturilor si salariilor, documente de evaluare, criterii, competente Dezvoltare si formare profesionala: identificarea nivelurile de dezvoltare si a nevoilor de instruire; plan de cariera, identificarea leaderilor si managerilor tehnici, identificarea succesorilor si persoanelor cheie, dezvoltarea programelor […]

Intocmire documente specifice administrarii de personal Raportare si analiza de date pe indicatori specifici HR si necesari in Business (IN/OUT, recrutari, CO, alte aspecte solicitate) Suport in aspectele referitoare la administrativ, salarizare, bugetare si raportare; suport in lucrul cu instrumente strategice, tactice si operative de management; raportare, administrare de personal si salarizare, medicina muncii, securitate […]