loader
  • Proceduri, politici si procese interne (ex: proceduri, tipizate, mod de lucru)
  • Structura organizationala: organigrama; clasificarea postului, fisa postului, obiectivele postului; modificarile organizationale
  • Consolidarea culturii organizationale, imbunatatirea climatului de munca, comunicarea organizationala